Bestyrelse og udvalg

 

 

Bylavets bestyrelse 2017

Navn

Telefon

Mail

Dan S Christiansen, Frejlev

- 2324 0591

dc@schier.dk

Torben Jensen, Brugsen

5487 5012 - 2228 4106

tomj2@mail.dk

Peter D Henriksen, Kildevejens Frugt

- 6137 8633

peter@kildevej.dk

Lone Pedersen, Kettinge Søby

- 6168 3144

lvp14@outlook.dk

Ole Pedersen, Frejlev

5487 3507 - 6012 3507

fampedfrejlev@gmail.com

Troels Jørgensen, Kettinge Rågelunde

5487 3487 - 2220 9340

tj@tjas.dk

Arja Sørensen, Kettinge

- 2826 6546

arjasorensen@gmail.com

Lennart Damsbo-Andersen, Enghaven

2265 2862 - 6162 4696

sleda@ft.dk

Jesper Smith, Kettinge Søby

- 2961 7930

js@fuglsangkunstmuseum.dk

Suppleanter

 

 

Dorthe Schilling, Kettinge

- 2843 6415

dsp@os.dk

Lisa Bach Johansen, Kildevej

- 20810305

lisabachjohansen@gmail.com

Konstituering

Formand: Dan S Christiansen

Næstformand: Arja Sørensen

Kasserer: Torben Jensen

Sekretær: Lone Pedersen

Webmaster: Ole Pedersen

Arbejdsgrupper

Sociale arrangementer: Lone, Dan, Torben Jensen, Troels, Arja

Byforskønnelse/prisuddeling: Troels, Torben, Ole

PR gruppe: Dan, Ole, Peter

Frejlev Arkivet: Peter, Troels, Ole, Jesper

Bosætning: Arja, Ole, Torben

 

Siden er sidst opdateret 16.jan 2018

Webmaster: fampedfrejlev[at]gmail.com