Cykelsti

 

Cykelsti

Bylavet forsøger at påvirke udviklingen af vores lokalområde.

 

For eksempel gør vi kommunen opmærksom på behovet for etablering af bedre / mere sikre muligheder for cyklister på rute 297, strækningen mellem Frejlev og Ø Toreby.

Klik for større kort

 

 

Den som kæmper for noget, risikerer at tabe.

 

Den som ikke kæmper, har tabt på forhånd.

 

En lille historie om en cykelsti, som ikke findes. (endnu...) - Jo nu kom den endelig :-)

 

HURRA...

I efteråret 2018 laves vejudvidelse på strækningen. De 65 cm udvides til 120 cm. Og der er officiel indvielse torsdag den 29.nov.

Vi mangler en cykelsti langs vejen mod Nykøbing. Helt nøjagtigt gælder det de 6,3 km der går langs rute 297 fra Eskemosevej/Fuglsangvej til den nye rundkørsel ved DLS/Agrovej.

På denne strækning er der i hver retning en kørebane til motorkøretøjer på 295 cm - en hvid/usynlig/nedslidt kantstribe på 30 cm og udenfor denne stribe en asfaltkant til cykler på 65 cm.

Som cyklist er det forbundet med stor utryghed at køre på denne strækning. Trafikken er morgen og eftermiddag ganske tæt, og når biler, lastbiler, busser og roevogne skal møde hinanden på den i forvejen relativt smalle vej, har mange af dem en tilbøjelighed til at trække ud på den hvide stribe som skal sikre adskillelse af motorkøretøjer og cykler.

Se kortet øverst

Den oplagte løsning ? - - - - - - - - - > > > > >

Det ville være let at forbedre cyklernes sikkerhed på strækningen. Man kunne for eksempel gøre som det ses at man har gjort på vejen mellem Sakskøbing og Våbensted (Se billedet til højre). En meget enkel, billig og alligevel effektiv forbedring. Man har asfalteret ekstra 100 cm ud i rabatten, og samtidig flyttet reflekserne ind i den "gamle cykelsti". Derved er der opnået langt mere plads til de forskellige kategorier af trafik. Og denne "smalle" løsning er der netop plads til langs hele strækningen på rute 297.

 

Hvorfor haster det?

Først og fremmest haster det fordi flere bløde trafikanter faktisk er trafikdræbt på strækningen. Og af samme grund afholder mange sig fra at cykle langs denne vej.

Hvis kommunen mener noget alvorligt med de pæne ord om SUNDHED, CO2-reduktion, turismeudvikling, bosætning, levevilkår på landet osv, så er det en oplagt nødvendighed at få lukket dette (og andre) huller i cykelstinettet.

 

Hvad kan man selv gøre?

 

Kommunen har i efteråret 2016 afsat kr 5.500.000 til en vejudvidelse / cykelsti på strækningen mellem rundkørslen ved DLS og Fuglsang i 2018. Det er glædeligt. MEN tilsyneladende agter man ikke at føre arbejdet helt igennem til Eskemosevej. Bylavet vil derfor i samarbejde med Nysted og Omegns Fællesråd forsøge at påvirke kommunen med henblik på at arbejdet fuldføres således at der endelig skabes trygge forhold for cyklende mellem Nysted og Nykøbing. Se HER

Kettinge Bylav har indsendt høringssvar til kommunen i sep 2013, som kan læses HER

Og på et møde i byrådssalen mandag den 9.sep blev manglende cykelstier også påtalt. Læs HER

Tidligere indsendte høringssvarsvar fra 2009 kan ses: KLIK HER

 

PS: Er du på facebook?

Så kig evt ind på siden "Flere cykelstier i Guldborgsund" - og klik "Synes godt om"

 

Ved Fuglsang
Ved Våbensted
Læs om cykelstien på facebook
En slags oversigt

 

Siden er sidst opdateret 5.dec 2018

Webmaster: fampedfrejlev[at]gmail.com