2022 - 2026

Herunder referater fra bestyrelsesmøder m.m. i perioden 2022 til 2026. Nyeste øverst


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato: 06.02.2023 Sted: Frejlev Arkiv

Ordstyrer: Stig

Referent:  Louise

Fraværende: Marianne og Helle. 


Deltagere: Ina, Troels, Lennart, Ole, Louise, Monika, Anette, Stig


Godkendelse af referat - Godkendt.


Godkendelse af dagsorden - Godkendt.


Nyt fra formanden

Intet nyt at berette. 

Der har været problemer med booking af lokaler i Kettinge Fritidscenter, dette er ved at bliver ordnet, så der kan bookes igen.


Frejlev

Besøg på rensningsanlæg 21.jan efter henvendelse fra borger. 

Dette var et godt besøg, Bylavet er inviteret til at komme til et opfølgende besøg. 

Beslutning:

Der skal tages kontakt for planlægning af nyt besøg om 3 måneder.


Wonderland

Wonderland har henvendt sig til Bylavet, med anmodning om at anvende Bylavet som reference.

Bylavet ønsker at komme på besøg for at høre nærmere omkring projektet Wonderland. 

Der er planlagt besøg til onsdag den 08/02-2023 kl. 16.00. 

Flere fra Bylavet deltager. 


Arbejdsgrupper

Sociale arrangementer – Tovholder Ina og Anette.


Fastelavn: 

Søndag den 19. februar 2023 kl. 11.00 i kirken. 

Fælles optog efter kirke til savværket. 

Stig sørger for at der stilles stillads op til tønderne i Savværket.

Morten fra Købmanden er behjælpelig med at varme fastelavnsboller. 

Der skal laves kaffe med mere inden folk kommer. 


Banko:

Banko vil være den 14. marts 2023 kl. 19.00 i Kettinge fritidscenter. 

Der vil være opfølgningsmøde i styregruppen hvor Morten fra Min Købmand også er med. 

Der er reserveret spil via Torben. 

Dette er et familiearrangement.

Der vil snart komme opslag op vedr. dette. 

Der skal tages kontakt til Bjarne vedr. borde og stole. 

Hvem stiller borde og stole op. 

Bylavet foreslår at der gives et par platter samt et par af de nye plakater. 


Byforskønnelse - Tovholder Troels. 

Intet nyt. 


Bosætning og PR - Tovholder Ina.

Intet nyt. 

Kettinge plakaten – indtil videre er der solgt 42 stk. 

Vedr. vejheller – der er ikke hørt noget fra kommunen (kontaktperson Arne) 

Der er ønske om opsætning af endnu et sæt heller på Rågelundevej samt på Kettingevej. 


Frejlev Arkiv - Tovholder Troels?

Der planlægges åbent arkiv til at være den 20. maj 2023 fra kl. 13.00 – 16.00. 

Der er ligeledes landsdækkende Åbent Arkiv den 11. november 2023. 

Det skal afklares om hvem der skal være i Arkivet til at holde åbent. 

Der skal indrykkes skrivelse i de lokale aviser vedr. Åbent Arkiv.


Økonomi   – Tovholder Torben. 

Bylavet – indestående 35. 578 kr. 

Arkivet – uændret. 


Kommende Arrangementer

Affaldsindsamling 

Dato er den 25. marts 2023 kl. 09.30

Mødested er Kettinge Fritidscenter. 

Torben/Ole sørger for at have de forskellige ruter klar. 

Det skal afklares om der vil være suppe som de andre år.


Eventuelt

Landsby Film 

Tovholder/arbejdsgruppe bestående af Lennart, Stig, Helle og Ina. 

Stig sørger for at indkalde til møde i arbejdsgruppen. 

Der spørges ind til hvornår der sker noget vedr. filmen. 

Der er enighed om i Bylavet at filmen skal laves i foråret/sommeren. 


Foreningens Dag – der skal påbegyndes planlægning af dette. 

Hvem sørger for dette?

Dato skal findes. 


Mølledag

Altid den 3 søndag i juni. 

Mølledag i 2023 er søndag den 18. juni. 


Næste Bylavs møde 

Den 3. april 2023 kl. 19.00

Anette sørger for kaffe og kage.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato:.05.12. 2022

Sted: Frejlev Arkivet

Medbring/forbered: dagsorden

Ordstyrer: Ina

Referent: Louise


Fraværende:

Helle, Monika, Troels.

Deltagere:

Stig, Ina, Troels, Marianne, Anette, Ole, Torben, Lennart, Louise.


Møde med Morten (Min Købmand)

Der er mange forslag til Ideer.

Morten forslår at der laves bankospil hvor det er gratis at deltage, hvor det er kæden der sponserer gaver.

Der er behov for lidt hjælp

Aktiviteterne giver god mening for hele byen, hvor alle får gavn.

Morten vil gerne bidrage med noget til fællesskabet i byen.

Godsted blev kåret som året Jule by.

Hvorfor skulle Kettinge ikke være med til at kæmpe om at være med til at deltage i dette.

Der skal være planlægning til at kunne deltage i denne konkurrence.

Hvor naboerne kan deltage i og være aktive sammen.

Bo (Ny-El) kom med ide til at der i savværket kunne der laves Loppemarked.

Mulighed for vejloppemarked i byen – hvor hvert enkelt hus stiller op med et bord, hvor man har sine lopper.

Mølledagen kunne også være grundlag for at byen lavede en større aktivitet.

Der kommer flere smagsaftener i Min Købmand.

Banko aften er den 28/2-2023 – Savværket er booket.

Eventuelt salg af kage og kaffe.

Der skal hentes billetter i Min Købmand.

Hvem sørger for plader – Torben har reserveret et spil.

Kettingeplakaten – bylavet kan indkøbe et par stykker – som kan indgå sompræmie.

Side gevinsterne – kan være gavekort til f.eks. 2 stk. wienerbrød i Min Købmand.

Sociale arrangement – overtager planlægning af Banko aften.

Morten fra Min Købmand og Sociale Arrangementer mødes tirsdag den 03/01-2023 kl. 19.00. Louise tager kage og kaffe med.

Min Købmand har aftale med Børnehytten om at de går Lucia mandag 12/12-2022.


Godkendelse af referat

Referat – Godkendt.


Godkendelse af dagsorden

Dagsorden – Godkendt.


Nyt fra formanden

Ikke noget nyt fra formanden.


Røg i Frejlev

Der er kommet henvendelse fra Anders Hansen angående rensningsanlæg som udleder røg.

Sagen er drøftet i Bylavet – det vil på næste møde blive drøftet igen.


Arbejdsgrupperne

- Sociale arrangementer – TH Anette

Juletræstænding:

Der blev uddelt 64 slikposer.

Der har været ca. 125 mennesker inklusive børn.

Morten fra Min Købmand var behjælpelig med at varme æbleskiverne.

Der blev ”udsolgt” af æbleskiver og gløgg

Der var 15 poser af 20 stk. i hver.

8 liter gløgg.

Julemanden – Der er lavet aftale med Julemanden om at han bliver booket igen til næste år.

Næste år – er det mulighed for at få mikrofon på Julemanden.

Kan Jan K være behjælpelig med det.

Bankospil – der er aftale om at der er planlægningsmøde den 03/01-2023 – kl. 19.00 i arkivet.

Næstemøde drøftes der Fastelavn.


- Byforskønnelse & prisuddeling - TH Troels

Intet nyt.


- Bosætning & PR - TH Ina

Arne har været på besøg – Der blev påpeget at hellerne ikke skulle være stillet i svinget på Rålundevej i Kettinge.

Ina vil gerne have kontakt til Anette fra Kommunen – i forhold til evaluering.

Der er forslag om at der laves evaluering.

Ole har selv taget kontakt til Kommunen vedr. farten.


- Frejlev arkiv – TH Troels

Arkivet – Hviler. Kirsten vil gerne have en makker – da hun ikke ønsker at være der selv.


Økonomi ved Torben

Der er to bilag siden sidste møde.

Domæne afgift 1405 kr.om året at have en hjemmeside.

Juletræstænding har kostet 836,83 kr.

Konto gebyr til Nordea – betaler 1000 kr.

36.328, 45 kr.

Arkivet er uændret.


Planlægning af møder 2023

Den første mandag hver 2. måned


6/2-2023 kl. 19.00

3/4-2023 kl. 19.00

6/6-2023 kl. 19.00 - som er en tirsdag...

Mølle dag 18/6

Konstituerende generalforsamling den 19/6-2023 på tingstedet kl. 19.00


Kommende arrangementer:

- Fastelavn

- Bankospil

Den 19/02 -2023 Kirken har slået det op i Kirkebladet.

Monica har kontaktet FDF vedr. Fastelavn.

Planen er, at der afholdes Gudstjeneste – hvorefter der er samlet optog til Savværket, hvor der vil være tøndeslagning.

Kaffe og Kage/fastelavnsboller.

Det skal afklares hvem der varetager hvad.


Torben finder bestilling seddel frem.

FDF sørger for tønder.

Der skal findes præmier til de 4 tønder og bedste udklædning – 12 præmier.


Der skal afklares følgende:

Hvem sørger for kaffe og kage?

Torben finder bestilling seddel

Hvem sørger for præmier?

FDF sørger for tønder

Invitation – skal laves.


Bankoaften den 28/02-2023

Der er planlægnings aften den 03/01-2023 kl. 19.00 i Arkivet.


Andre aktiviteter:

Der skal tages kontakt til John Frejlev i forhold til om, og hvornår, der afholdes cykelløb.

Hvem tager kontakt?


Kommunevalg:

Hvad gør vi ved næste Kommunevalg.

Sidste gang hvor der var vælgermøde, var der mange deltagere, der var ikke ledige pladser.

Der skal laves en slagplan:

Vælgermøde afholdes i Savværket.

Der skal laves annonce i Folketidende og Saxkøbing avisen.

Lokale politikere inviteres.

Kaffe/Te/Kage.

Beslutning:

Bestyrelsen – er enig om at der laves annoncer i Aviserne når der skal være kommunevalg.

Hvem laver Kaffe/te/kage.


Drejebog

Det aftales at der skal laves drejebog – for de forskellige aktiviteter som bylavet laver.

Det aftales at Drejebogen lægges i Google-drevet.


Eventuelt

Kaffelisten offentliggøres.


Næstemøde

Den 06/02-2023 kl. 19.00 i arkivet.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato:03.10.2022

Tid: Sted: Frejlev Arkiv

Medbring/forbered: dagsorden

Ordstyrer: Ina

Referent:  Louise

Fraværende: Ingen Deltagere: 

Ina, Troels, Marianne, Anette, Ole, Louise, Lennart, Helle, Monika


Godkendelse af referat - Godkendt 

Godkendelse af dagsorden - Godkendt


Nyt fra formanden

 • Kettinge film den er ved at blive til. 
 • Vi skal nedsætte en arbejdsgruppe om hvad vi vil have med. Se bilag. 

Ser ud til at det bliver til noget. 

Der er fundet deltager der gerne vil deltage. 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe for hvad der skal være med. 

Dem der laver filmen – er kommet med et par forslag til hvordan filmen skal stilles op. 

Der bliver sat en dag ca. 7 timer af til at filme. 

Der skal afklares nogle forskellige lokationer hvor der kan filmes. 

Der skal indhentes godkendelse fra de forskellige deltager og lokaliteter som skal være med. 

Der er endnu ikke sat en dato af til hvornår der skal laves film. 

Er der mulighed for at det kan laves i foråret eller sommeren. 

Der er ikke udkommet noget om hvem der deltager. 


Beslutning:

Arbejdsgruppen til Kettingefilm er: Stig, Helle, Ina, Lennart. 

Der vil blive nedsat dato for hvornår gruppen mødes. 


Arbejdsgrupperne

 1. Sociale arrangementer (TH Ina)
 • Familiedag – der var 35 der havde deltaget i konkurrencen.
 • Der er blevet uddelt præmier. 
 • De tilbagemeldinger der er kommet, er fra de besøgende – at det var irriterende at der var flere lokationer. 
 • Der var for lang afstande mellem standene. 
 • Der var heller ikke nok reklame for det. 
 • Det var forventet at de deltagende foreninger havde lavet reklame. 
 • Der var mange der havde forventet at der kom mere i avisen. 
 • Hvad er det der forventes? Det var lagt op som en pressemeddelelse – som kom i Folketidende. 
 • Det koster 1200 kr. hver gang der sættes en annonce i avisen. 
 • Der var lavet pressemeddelelse klar til 3 uger før. 
 • Det er vigtigt at de foreninger som er deltagende – skal vi lægge op til at dele aktiviteterne. 
 • Der er ingen større gruppe på Facebook end gruppen over 65 år. 
 • Det at der er flere afstande og steder, skal tages med i overvejelserne næste gang der laves et arrangement. 
 • Der var mange der havde fået mange stempler. Beslutning: 

Næste gang der skal være et større arrangement skal der sættes en annonce i aviserne. 

Ældresagen – skal det være med i deres ugebrev

Kirken – skal med i deres ugebrev. 


Byforskønnelse & prisuddeling (TH Troels)

 • Intet nyt. 


Bosætning & PR (TH Ina)

 • Trafikken i Frejlev/Kettinge

Der er langt om længe kommet nogle heller – Der er stadig meget fart på oppe fra landevejen. Det er sat skiltning op med at der er kommet heller. 

Der ligeledes blevet bedt om, at der skal laves striber op. 

Der er skrevet til byrådet – Rene Christensen har været på besøg. 

Der blev påpeget at der ikke var noget fortov andet en grus. 

Der er skrevet til byrådet igen. 

John Brædder har svaret – at der er afsat 4. millioner af til forbedring, hvorfor at der er opfordret til at søge om dette. Der er penge til forbedringer i næste års budget. 

Ina holder byrådet i gang, der er behov for mere trafiksikkerhed i Kettinge/Frejlev. 


 • Hvordan får vi skabt mere PR?

Der er en lokal kunstner – har været på besøg – har taget billeder af nogle gravhøje, Skalkekorset, tingstedet, den hvide bro, Troels høj, kirkerne. 

Der er fuld gang i udviklingen af plakaten, der laves som A4. ca. pris omkring 100 kr. 

Forslag: Kan det laves som kort eller gavekort til at de kan anvendes i Bylavet eller som privat person?

Der er lavet to flag – der skal anvendes når der er aktiviteter. 


Frejlev arkivet (TH ??)

Der er forslag om at høre om Nysted Arkiv. Formanden for Arkivet i Nysted ønsker at det skal flyttes til Nysted. 

Er der mulighed for at holde det på lavt blus – indtil der dukker nogle op som er interesseret. 

Når der er åbent hus, er der mange ældre der kommer, som har tilknytning til området, som kender til billederne. 

Når der afleveres ting i Arkivet vil det være en god ide, at dem der afleverer tingene – at de skriver/fortæller deres historie ned. 

Hvem har interesse i det, af nye tilflyttere. 

Der er en forpligtelse over for Lars Peter som har doneret arkivet til Bylavet – hvor der skal være åbent 2 gange om året – hvor der skal serveres øl, sodavand, kaffe og kage. Beslutning:

Arkivet går ned på lavt blus – i håb om at der kan findes nogle der er interesseret i drive arkivet videre.


Økonomi (Torben)

 • Familiedag har kostet 3.806 kr. 
 • Blomster og flødeboller 430 kr. 
 • Indtægter: 3 nye medlemmer af 150 kr. 
 • 39.570 kr. i kassen. 
 • Arkivet ikke nogen ændring i kassebeholdningen.


Kommende arrangementer

 • Sommersang 
 • Oktober – Halloween – der har været forespørgsel ude hos de forskellige foreninger – uden at der er kommet tilbagemelding. 
 • Næste år skal der laves et Halloween arrangement sammen med Kirken. 
 • Dette skal gøres i god tid. 
 • Købmanden vil i samarbejde med Børnehytten lave græskar som stilles i butikken Torsdag hvor der afholdes Halloween i Kirken. 


Beslutning: 

Bylavet slår sig sammen med Kirken næste år i forhold til planlægning af Halloween. 

Opfordres til at beboerne laver Græskar og stiller ud ved vejen. 

Opfordres til at støtte Købmanden ved at købe græskar. 

Bylavet køber et par stykker Græskar som Helle udskærer og stiller ved Møllehuset 


 • November – Juletræs tænding 

Juletræstænding vil være den 25. november 2022. 

Louise taler med Willy samt sørger for kostume. 

Der skal laves æbleskiver med mere.

Hvem sørger for 

Børnehytten laver slikposer – afklares om de skal det igen. 

Bylavet sørger for at sponsere gløgg og æbleskiver. 

Æbleskiver med mere – skal købes i Købmanden. 


Beslutning:

 1. november 2022 kl. 16.00

Troels kommer med hesten 

2 personer til at styre rækkerne i forhold til uddeling af Slikposer. 

Louise sørger for julemand med mere. 

Louise taler med Peder om lån af varmekasser og stor gryde. 

Anette æbleskiver, gløgg og slikposer. 

Troels sørger for Juletræ. 

Anette sørger for invitation. 

Der skal findes ”personale” til at hjælpe. 

FDF kommer med pavillon og sætter borde op og blus. 

Der skal anvendes ca. 4 personer til at udlevere. 

Anette handler

Torben og Anette varmer æbleskiver og gløgg. 


Banko:

Morten Købmand – der har stået for at sponsorere gaver til Banko. 

Morten ville gerne sponsorere gaver, hvor bylavet står for at lave Banko. 

Banko der er ingen indtægter på Bankospillet – en forening kan stå for at sælge kaffe. 


Invitation – Laves i samarbejde med Morten. 

Torben sørger for at brikker og plader. 

Afholdes i Savværket tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00. 

Marianne, Ina laver kaffe. 

Louise, Anette bager kage. 


Øl & Vand bestilles ovre hos Købmanden. 


Eventuelt

 • Trafik fart i Frejlev 
 • Forsamlingshuset – Info tavlen – der står forkert info på Tavlen i forhold til web info. 
 • Tue W kommer til Kettinge – onsdag den 12 oktober kl. 19.00. 
 • Kommuneplanen 10 års plan, fra 2022-2031 efterspørges der forslag. Kunne vi som bylav lavet et forslag. 

Der er 20 dage tilbage for at komme med forslag. 

Kommunen inviterer til at komme med forslag. 

 • Der skal fremsættes forslag vedr. trafikken i Kettinge/Frejlev. 
 • Det er mere for at vise der liv i Kettinge/Frejlev. 
 • Nordea har en pulje man kan søge i forhold til natur – som kan søges. 
 • Stig laver et oplæg til at lægge ind til Kommuneplanen. 


 • Morten har mange gode ideer til at skabe aktiviteter.
 • Morten inviteres med til Bylav møde i december, har mange gode ideer. 
 • Punkt til næste møde, er møderække til de kommende møder i 2023. 


 • Hal Festen var et godt arrangement, med 400 deltagere. Der har været udsolgt i 2 måneder. 
 • Der var mange under 30 år der deltog i halfesten..


Næste møde - 5.december


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dato:15.08.2022

Tid: Sted: Frejlev Arkivet

Ordstyrer: Stig - Referent: Louise

 

Fraværende: Marianne, Helle, Lennart og Monica.

Deltagere: Stig, Ina, Troels, Anette, Ole, Torben og Louise.

 

Dagsorden:

 • Godkendelse af referat fra den 21/06-2022 – Godkendes.
 • Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendes.

   

  • Nyt fra formanden Intet nyt fra formanden.

   

  • Arbejdsgrupper

  Sociale Arrangementer: Tovholder Ina

    

   Familiedag den 21/08- 2022 fra kl. 10.00 til 14.00

   Der er styr på Familiedagen.

   - Der sendes besked ud til de forskellige deltagere.

   - Der er talt med Cykelforeningen vedr. P-plads.

   - Vil være politi og hjemmeværn i forhold til anvisning af P-pladser.

   - Der vil være ensretning fra Kettinge Hallen mod Søbyen, for at komme ud på hovedvejen via Bækkeskovvej.

   - Konkurrence, alle foreninger får et stempel – jo flere stempler der er på ens skema – jo flere lodder er der for den enkelte person i konkurrencen.

   - Der vil blive uddelt pjecer omkring dagen til alle husstande i nærområdet.

   - Der vil blive ophængt oversigt/indbydelse i Købmanden.

   - Ole tilretter kortet over de forskellige foreninger.

   - Der skal laves afspærring ved Børnehytten, da legepladsen er åben.

   - Der skal laves afspærring ved Fritidscentret – da senior motion fra 11.00 til 11.30. skal lave en mindre opvisning.

    

   - Bylavets Bestyrelse vil forsøge at besøge alle de forskellige foreninger.

   - Troels vil se på om han kan skaffe trøjer til Bylavet.

   Beach flag – der bestilles 2 stk. Disse kan dog ikke nå at komme til Familiedagen.

   - Bestyrelsen er enige om, at det er en god ide at bestille flag.

   - Præmie – Et gavekort til børn og et til voksne.

   - Der købes Gavekort til Molen i Nysted til børnene, til Is og Golf, Gavekort til de voksne til Købmanden, på hver 500 kr.

   - Pressemeddelelse – når der er aktiviteter eller tiltag.

   - Annonce vil koste 1200 kr. – hvis der skal laves annonce vil det være bedst at få de i alle tre lokale

   aviser – Folketidende, Ugeavisen, Saxkøbing avisen.

    

   Der skal laves Konkurrence skemaer (350 stk.)

   Anette, Torben og Louise sørger for at der bliver lavet kopier i farve.

   Aflevering af Konkurrence skemaer – skal afleveres enten på Tingstedet eller det sidste sted/forening der besøges.

   Alle foreninger skal have besked om at de skal aflevere til Ina.

    

   By forskønnelse - Prisuddeling:Tovholder Troels. - - Intet nyt

    

   Bosætning - PR-gruppen Tovholder Ina

   - Trafikken i Kettinge/Frejlev

   - Der er sendt mail til Arne fra kommunen. - Arne var på besøg for et år siden, men der er ikke kommet noget ud af dette besøg.

   - Første henvendelse til Kommunen blev gjort i 2013 – det vil sige for 9 år siden.

   - Ina er blevet kontaktet af en lokalpolitiker – der gerne vil komme for at se på forholdene i Kettinge/Frejlev.

   - Der har i løbet af sommeren været tre henvendelser, fra forskellige beboere vedr. den

   hurtige og tunge trafik igennem begge byer.

    

   Frejlevarkiv

   Troelse har talt med en kandidat til at overtage opgaver efter Peter i arkivet.

   Almue Møblerne – fra Knoldeholm (Gammel gård der er blevet revet ned.) Disse møbler står nuværende i Møllen, disse skal flyttes til Arkivet.

    

   • Økonomien - Tovholder Torben

   Bylav 43.657 kr. indestående

   Arkiv 368.350 kr. indestående.

   Den højeste indbetaling ved mølledag, nogen sinde.

   Der er solgt for 325,00 kr. Platter.

   Der har været udgifter til:

   - 300 kr. til bårebuket.

   - 400 kr. til kræftens Bekæmpelse.

   - Betaling af minus renter.

    

   • Kommende arrangementer:

   August:

   Plantemarked:

   Der var 4 deltagere, der havde meldt afbud, grundet varmen.

   Der var lidt færre besøgende end sidste år.

   Der var 18 stadeholdere – Det er 3. gang plantemarkedet afholdes i Kettinge Grusgrav.

   Sommersang:

   Der er ikke planlagt sommersang i år

   Oktober:

   Halloween:

   Halloween er mandag den 31/10-2022.

   Der skal findes en ny tovholder til at planlægge.

   Præsten planlægger en Børnegudstjeneste. Anette vil afklare/planlægge – Anette skriver til Præsten Monica.

   Wichmanns festival – lavede zombie jagt – kunne man forhøre sig omkring muligheden for at de

   ville lave noget i Kettinge, muligt i samarbejde med kirken.

    

   • Eventuelt

   - Karsten L og Troels: har peget på at Ole indtræder som ambassadør.

   - Bylavet er enige i at Ole indtræder som Tryghedsambassadør.

    

   • Næste Møde

   - Punkt til næste møde, hvordan vi får skabt PR.

   - Næste møde mandag den 3.oktober i Frejlev Arkivet kl. 19.00

   - Kaffe og kage til næste møde sørger Lennart for.


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Dato: 20.06.2022 kl 19.00 på Tingstedet i Kettinge Konstituerende møde m m

   Ordstyrer: Ina                 Referent:  Louise

    

   Fraværende:
   Lennart.

   Suppleanter Helle Løje og Monica Djarnis

    

   Deltagere:

   Ina, Troels, Marianne, Anette, Ole, Torben, Stig og Louise

    

    

   Mølledag

   Der var indbetaling fra 41 – i alt 5.550 kr.

   Mølledagen, var rimeligt besøgt. Der blev foruden kontingenter solgt Mølle-platter

    

   Fordeling af poster og Arbejdsgrupper

   Formand: Stig

   Næstformand: Ina

   Kasser: Torben

   Bestyrelsesmedlemmer: Troels, Anette, Ole, Lennart og Louise

   Suppleanter: Helle Løje og Monika Janice

    

   PR-gruppen og Bo stiftelses–gruppen

   Det besluttes at disse lægges sammen. Hele bestyrelsen er med i disse grupper

    

   Arkivet

   Troels og Helle er tovholder.

   Der mangler en ny frivillig til at overtage efter Peter.

   Troels – vil tale med Villy Haslund vedr. dette.

   Der er styr på de forskellige koder til arkivet

    

   Henvendelse fra Købmanden

   Der er bemærket et øget salg af lightergas.

   Købmanden har valgt at tage lightergassen ned, så denne ikke står synligt fremme.

   Karsten (tryghedsambassadør) informeres omkring det øgede salg, i forhold til at være obs

    

   Tryghedsambassadør

   Der mangler yderligere tryghedsambassadør til at arbejde sammen med Karsten.

   Troels vil tage kontakt til Karsten vedr. dette

    

   Sankt Hans

   Bliver afholdt i Grusgraven. Bålet tændes kl. 21.00

   Der er mulighed for at komme at spise inden.

   Troels har sange der kan udleveres. Årets båltaler er fundet


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat bylavsmøde 23/5 2022

    

   Godkendelse af referat fra sidst

    

   Torben kommenterer at arkivets aktiver er 371.279 kr.

   Sidste referat sagde, 379.279.

    

   Skal mail være synlig på hjemmesiden.  Ja tak. Ole får mail og kode

    

   Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

    

   Nyt fra formanden

   Kulturnat og aktiv sommer. Ikke rigtig noget for bylavet.

    

   Peters mail. Vi skal have en suppleant ind, Det vil naturligt være Louise som træder ind i bestyrelsen. Dette kommer der styr på ved konstituerende generalforsamling.

    

   Platter: skal de sælges ved mølledag? Eller skal de i arkivet. Vi talte om at tage dem med til Mølledag og sælge billigt.

    

   Arbejdsgrupper:

   Sociale arrangementer.

   Foreningsdag den 21 august er fastsat. Der er planlægning den 13 juni og der har været afholdt brainstorm møde.

   Biksen fra LFH kunne måske stille op med madvogn.

    

   Byforskønnelse:

   Der skal genoptages foto seance til byforskønnelse.

   Forsøgsordning som Troels har modtaget – frilandsby. Troels sender email til Ina.

    

   Frejlev arkivet – Intet nyt.

   Bylavet har en stor opgave for at køre arkivet videre. I yderste konsekvens lukkes arkivet, hvis vi ikke kan få en afløser for Peter.

   Louise spørger Villy Haslund som det første, indenfor de næste 14 dage.

   Ina tjekker også med andre lokale.

   Dernæst evt. Pressemedelse til Sakskøbing avis samt til Folketidende. Ældresagen skulle måske have en lille seddel.

   Husk vi har en hjemmeside, frejlevarkivet.dk

    

   PR og bosætningsgruppen.

   Der arbejdes fortsat på bedre vilkår for bløde trafikanter i både Kettinge og Frejlev.

    

   Økonomi.Bylavs kasse.

   Skraldindsmaling kostede 746 kr, foreningsmøde 126 kr. 37.909Kr.

   Arkivets kasse er uændret

    

   Kommende arrangementer

   Generalforsamling klokken 13 den 19 juni.

   Hvem er på valg

   Ole, Stig, Ina, Peter, Jan, Louise. Louise tager Peters plads I bylavet for nu. Med stemme til generalforsamling.

   Ole fortsætter gerne, men hvis andre ønsker pladsen så giver han stolen fra sig.

   Ina er klar til genvalg.

   Louise stiller op.

   Stig er villig til genvalg.

   Vi skal have 2 nye suppleanter

    

    

   Sankt Hans.

   Troels sørger for arrangementet.

   Ina laver opslag på facebook

    

   Eventuelt.

    

   Næste møde er søndag den 19 juni – generalforsamling.

   Mandag den 20 juni klokken 18.30 på tingstedet til konstituerende.

   Mandag den 15 august. Klokken 19.00

   Mandag den 3 oktober klokken 19.

   Mandag den 5 december klokken 19


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Referat bylavsmøde mandag 14.3.2022 kl 17:00 i Frejlev Arkivets lokaler


   Godkendelse af referat – Godkendt

   Godkendelse af dagsorden – godkendt


   Nyt fra formanden. 

   Der er kommet indbydelser fra kommunen. 

   Invitiation til skraldsamling, den nationale – ugen efter vores egen. 

   Betaler vi for at bruge arkivets lokaler – nej. Troels har en masse papirer med, som beskriver hele forholdet. 


   Arbejsgrupper.


   Sociale arrangementer ved Ina. 

   Der er kommet lidt tilmeldinger til foreningsdags brainstorm. Der deltager 14 personer. Og der mangler svar fra nogle. Kaffe og sodavand til foreningsdag.

   I den forbindelse har vi lavet en Gmail konto. kettingebylav@gmail.com


   Skraldsamle dag – vi har veste og sække. Suppe skåle findes i arkivet. Torben undersøger om Irene vil lave suppe


   Byforskønnelse ved Troels.

   Troels har lavet en liste med billeder af stenene og historier og kommentarer. De bliver lagt i arkivet og evt op som historie på hjemmesiden. Troels sender det til Ole og arkivet. 

   Desuden har Troels en masse papirer med omkring opstart af både arkivet og Tingstedet. 


   Bosætning og PR ved Ina

   Arne Larsen, kommunen, har skrevet at der kommer chikaner på Rågelundevej. Og at modellen fra Holeby kunne være en mulighed. 


   Frejlev arkivet

   Peter samler stadig info og kører videre på hjemmesiden. Der er af og til lidt udfordringer omkring internet i arkivet, men Peter har ikke haft mulighed for at tjekke det yderligere. 


   Økonomi ved Torben

   864 kr til træskilt til Helga’s have. 38.772 kr i kassen

   Så skal der muligvis flyttes lidt rundt på nogle penge. 

   Arkivet har 379.279 kr i kassen. 


   Kommende arrangementer. 

   Foreningsdagens brainstorm 

   Skraldesamling lørdag 26.marts. 

   Mølledag og generalforsamling søndag 19.juni. 

   Knækkerygmarch – lørdag den 7 maj. FDF startede den. 


   Eventuelt. 

   Debat omkring ændring af vedtægter i forhold til vores formål. Skal de fremtidssikres? 

   Medtag til foreningsdagen omkring Kettinge Bylav og vi kan være her og hjælpe. Kunne der være stemning for et årligt møde mellem foreninger og bylav?


   Hegn til boldbanen – Troels undersøger. 


   Næste møde.
   Fastsættelse af møderække?

   Der aftales møder 

   Torsdage fra klokken 17-18.30 

   Torsdag den 19 maj

   Søndag den 19 juni generalforsamling

   Mandag d 20 juni 18.30 på tingstedet - konstituerende

   Torsdag den 11 august. 

   Torsdag den 6 oktober

   Torsdag den 1 december    Efter mødet var der besøg af Flemming Nielsen fra Den Danske Naturfond


   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


   Bylavsmøde
   Mandag d. 17/01-2022
   kl. 19.00
   I Frejlevs Arkivets lokaler


   Referat

    1. Godkendelse af referat.
    2. Godkendelse af dagsorden.
    3. Nyt fra formanden
    4. Arbejdsgrupperne:
     • Sociale arrangementer: Tovholder: Ina.
      Evaluering af :

             KV21, Halloween, juletræstænding, spisning i savværket.
             Forslag om opsætning hegn omkring boldbanen.

   • Byforskønnelse & prisuddeling: Tovholder Troels.
   • Bosætning & PR gruppe:.Tovholder: Ina.
   • Frejlev Arkivet: Tovholder: Peter

           5. Økonomien ved Torben

           6. Kommende arrangementer: Fastelavn , Forenings dag i marts., Anhalt musik, Helgas have, julemarked, Byfest

           7. Eventuelt:

           8. Næste møde:    Punkt 1 + 2

    Referat fra sidste møde er godkendt og dagsorden for dagens møde er godkendt. 


    Punkt 3 – Nyt fra formanden

    Kontrakten til den gratis film om Kettinge er underskrevet og firmaet forventer at gå i gang i 2022


    Punkt 4 - Arbejdsgrupperne

    Intet nyt fra sociale arrangementer. 

    Evaluering af foregående arrangementer

    Spisning i savværket blev udskudt grundet Covid 19

    KV21: Vi havde god omtale i folketidende. Og der var en god tone, god debat og god stemning under selve vælgermødet. 

    Halloween var en hyggelig aften. Desværre var der ikke særlig stor tilslutning. Måske kunne flere foreninger gå sammen om at lave et arrangement. 

    Juletræstænding forløb rigtig godt. Og det fungerede så godt med julemanden i den lille hestevogn. Der var ca 80 voksne og ca 60 børn. 

    Anette er gået i gang med at lave en drejebog over hvad der er købt osv. Så vi altid kan gå tilbage og se i ”gemmerne”


    Intet nyt under byforskønnelse og prisuddelinger. 

    Der er kommet et ønske til et hegn ved boldbanen ud mod vejen. Troels undersøger en pris og prøver at søge Høeghs Fond. 


    Vores ønske til mere sikker vej i byen har været med til høring i Trafiksikkerhedsrådet. Arne Larsen ville sende et udkast til projektet, dette er endnu ikke modtaget. Dog var ideen umiddelbart en kombination af en 2-1 vej samt nogle forhindringer. 


    Træer i byen samt cykelskur / cykel opbevaring skriver Ole til sin kontakt på kommunen omkring. 


    Frejlev arkivet havde en rigtig god Arkivets dag med besøgende som kom med både historier og ting til Arkivet. Der er blevet købt blandt andet en cd rom læser til arktivet. 

    Peter har rendt panden lidt mod en mur i forbindelse med Arkibas. Men han giver ikke op. For nu bruger vi hjemmesiden og vi kunne måske lave en database også. Evt hjælp til Access søges. 

    Der er nogle billeder som er faldet ned fra væggen og gået i stykker. Der overvejes indkøb af nye rammer. Og så ønsker Kirsten sig en ny lampe så hun bedre kan se, den blev bevilget af bestyrelsen. 


    Arkivets dag lørdag den 14 maj fra 13-16


    Punkt 5. Økonomi. 

    Der er brugt penge på halloween, KV21, juletræstænding osv. Det betyder at der i Kettinge Bylav er en beholdning på 40.764 kr. 

    I Frejlev Arkivet er det brugt penge på gaver, kaffe og kage til Arkivets Dag, Cd rom osv. Der er nu 379.746 kr i arkivet. 


    Punkt 6 – Kommende arrangementer. 

    Fastelavn udskydes


    Foreningsdag onsdag den 23 marts, hvor bylavet inviterer foreningerne til at komme til en snak om hvordan vi kan skabe bedre sammenhold og hjælpe hinanden. 

    Sociale arrangementer gruppen holder møde og får lavet et skriv til foreningerne samt snakket om dagen. 


    Ønske om at Anhalt Music kunne komme til Mølledag og spille nogle sange som alle kan synge med på. Ina tager kontakt til Anhalt. Mølledag er søndag den 19.juni.


    Julemarked tages op i sociale arrangementer. Det kunne være sammen med andre foreninger i byen. 


    Skraldesamledag lørdag den 26 marts fra 9.30 – 11.30 Ole og Torben sørger for opslag og omtale. 


    Fyrværkeri til nytår, demonstration eller måske fælles afskydning nytårs aften. Tages op igen på næste møde. 


    Punkt 7 – Eventuelt. 

    Der er kommet nye æbletræer som er plantet og hegnet ind i Helgas Have, Frejlev. 

    Desuden er der godkendt et træskilt med Helgas Have graveret på, til at hænge op på hegnet. Og Ole undersøger noget historie og ser på at lave en QR kode som kan scannes og man så kan læse eller høre om historien bag Helgas have. 


    Lennart har tidligere haft kontakt til Naturfonden omkring købet af dele af Frejlev skov. Der er enighed om at Lennart igen tager fat i Naturfonden for at undersøge muligheder for medkøb fra borgerne. 


    Troels har en masse platter som LP købte hjem i sin tid. Der er billeder af tingstedet og møllen på. Disse sættes i Arkivet og så skal Peter tage stilling til hvad vi skal med disse. Skal de foræres væk, skal de sælges, skal de på auktion? Måske skal vi lave noget avis omtale omkring dem?


    Der skal laves en historie om stenene på Tingstedet. Troels har muligvis nogle papirer på stenene og kan huske mange af historierne. Dette gøres for at huske hvem og hvorfor der blev sat sten på tingstedet. 


    Der kommer en hjertestarter til Frejlev. Dette har Ole stået for at søge om osv, da han er hjerteløber. Den bliver muligvis sat op på Oles hus. Og så skal der måske søges økonomisk støtte når der skal udskiftes batteri. 


    Næste møde er den 16 marts kl 16:30 i Arkivet. 


    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx