2018 - 2022

Herunder referater fra bestyrelsesmøder m.m. i perioden 2018 til 2022. Nyeste øverst

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Referat:

 

Konstituerende møde 19. juni 2018 kl.19,00 ved tingstedet.

 

1.Deltagere : Ole Pedersen, Peter Henriksen, Lisa Bach Johansen, Torben Jensen, Troels Jørgensen, Jesper Smith, Stig Nielsen, Dan Schier Christiansen.

Afbud fra : Lennart Damsbo-Andersen, Dorthe Schilling

 

2.Ny bestyrelse består af: Ole Pedersen, Peter Henriksen, Lisa Bach Johansen, Torben Jensen, Troels Jørgensen, Jesper Smith, Lennart Damsbo-Andersen,

Stig Nielsen, Dan Schier Christiansen.

 

Suppleanter: Jette Lunde, Dorthe Schilling.

 

Revisor og suppleant: Ole Nielsen, Ib Henriksen.

 

3.Konstituering:

 

Formand: Dan Schier Christiansen

Næstformand: Stig Nielsen

Kasserer: Torben Jensen

Sekretær: Peter Henriksen

Webmaster: Ole Pedersen

 

Arbejdsgrupper:

 

Sociale arrangementer: Troels, Dan, Lisa, Torben og Jette

By forskønnelse / prisuddelinger: Ole Troels og Torben

Pr gruppe: Dan, Ole, Peter og Stig

Frejlev arkivet: Troels, Jesper, Stig og Peter

Bosætning: Ole, Lisa, Torben, Peter og Jette

 

4.Trækning gæt et sted: Stedet var Landbogård.

5.Vinder af flotteste hus: Præstgårdsstræde 2.

 

6.Kommende arrangementer Sankt Hans i Grusgraven

 

Program; 18.30 Bylav sørger for grillen er klar, med bring mad og drikkelse.

Kl. 21 vil der være båltale og bålet bliver tænd.

 

7.Eventuelt

 

8.Næste møde den 3/9. 2018 kl. 19 i Frejlev arkiv

 

9.Kaffe næste gang: Dan

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 28. maj 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret.

 

Afbud: Arja, Jesper

 

1.Godkendelse af referat fra sidste møde 12. marts 2018. Godkendt

 

2.Siden sidst.

Skraldindsamling 24. marts – fint fremmøde. Dejlig suppe som altid, lavet af Irene.

 

3.Kasserer tal: pr. 28/5-2018

Saldo for Kettinge bylav kr. 23.731,57

Saldo for Frejlev arkivet kr. 407.802,19

 

4.Arkivnyt. Der har været møde med Nysted arkivet (Ringsing) for at høre/få inspiration til hvordan vi kan få digitaliseret Kettinge arkivet. Har aftalt et nyt møde hvor John Voigt deltager.

 

5.Kommende arrangementer:

 

Søndag den 3. juni ”Aktiv Kettinge 2018” kl. 11-17

 

Generalforsamling. Søndag den 17/6 kl. 13. Torben sørger for dagsorden/regnskab. Torben/Troels og Ole sørger for – stem på et hus og gæt et sted.

 

Sct. Hans i grusgraven lørdag den 23. juni. Troels/Torben sørger for opslag. Troels sørger for sange.

 

6.Evt.

 

7.Næste mødedato: Tirsdag den 19/6-2018 kl. 19 ved Tingstedet.

 

8.Kage næste gang. Jesper sørger for kagen.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. marts 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret.

 

 

Afbud: Lennart

 

1.Godkendelse af referat fra sidste møde15. januar 2018. Godkendt

 

2.Siden sidst.

 

Fastelavn vellykket arrangement med ca. 80 fremmødte børn.

 

”LandsbyApp” – Ole undersøger materialet til næste møde.

 

Dan og Torben har været på kursus i at søge tilskudsordninger.

 

Arja og Lise kigger på forslag til brochure om Kettingeområdet til brug for børnefamilier som holder ferie her i området.

 

3.Kasserer tal: pr. 12/3-2018

 

Saldo for Kettinge bylav kr. 24.106,32

 

Saldo for Frejlev arkivet kr. 407.802,19

 

4.Arkivnyt. Troels undersøger en dato for møde med Nysted.

 

5.Kommende arrangementer:

 

14. marts, planlægningsmøde for 3. juni

 

24. marts, Skraldindsamling kl.10. Vi mødes kl. 9.30.

 

Torben sørger for sække/veste/handsker/øl/vand

 

Der skal sættes opslag op. Irene laver suppe. Lone køber skåle/skeer.

 

6.Evt. plantemarked i august. Haveselskabet vil gerne mødes med Troels og Jesper vedr. arrangementet i 2019 (2. søndag i august).

 

 

7.Eventuelt. Vi talte om ride skik. Lisa sender et forslag, som hun kan sætte på Facebook. ”Fra rytter til rytter”

 

8.Næste mødedato: mandag den 28/5-2018 kl. 19 i Fritidscentret.

 

 

9.Kage næste gang. Den sørger Troels for pga. manglende afbud 😊

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Referat af møde mandag den 15. januar 2018 kl. 19,00 i Fritidscentret.

 

Afbud: Arja og Lennart

 

1.Godkendelse af referat fra sidst 9. oktober 2017. Godkendt

 

2.Siden sidst. Juletræstænding den 1. dec. var godt besøgt. Vælgermødet gik fint, helt fyldt op i salen. Nytårsmarchen var en succes. Godt arrangeret af Kettingemotionscenter/Carsten Latocha.

 

3.Kasserers tal. Pr. 14/1-2018:

 

Saldo for Kettinge bylav kr. 24.630,32 kr.

 

Saldo for Frejlev arkivet kr. 407.802,19

 

4.Arkivnyt. Intet nyt. Troels arbejder videre.

 

5.Kommende arrangementer:

 

Fastelavn – søndag den 11/2 – Dan indkalder til møde.

 

Affaldsindsamling lørdag den 24. marts kl. 10. Vi mødes kl. 9.30. Lone spørger Irene om suppe og køber skåle og skeer. Torben sørger for veste/sække/hansker/øl/vand og der skal sættes opslag diverse steder som vi plejer.

 

Mølledag med generalforsamling søndag den 17/6.

 

Sankthans i grusgraven lørdag den 23/6.

 

Vi talte om der skulle laves et liste over vores arrangementer, som kunne deles rundt men vi fik ikke aftalt hvem der stod for den. Det er ikke alle som har elektronisk adgang til disse oplysninger.

 

6.Straks-puljen til lokale bosætningsinitiativer. Troels orienterede at vi har fået 30.000,- til brug til f.eks. et arrangement i lokalområdet for ny tilflyttere. Der er nedsat et udvalg (Troels, Dan, Arja, Peter, Torben, Lisa) som arbejder videre med ideen om et Kettinge Event søndag den 3/6 i Kettingehallen. Der skal udarbejdes et budget som skal sendes til kommunen. Alle foreninger og virksomheder bliver indbudt til at deltage denne dag.

 

7.Eventuelt. Forespørgsel fra planteforening om plantedagen kunne være i grusgraven i stedet for Fuglsangpark. Jesper vender tilbage til Bente med et OK.

 

Troels havde en annonce med fra Folketidende om en forenings App, som kunne erstatte hjemmesiden. Dan læser den igennem til næste gang.

 

8.Nyt møde. Mandag den 12/3 kl. 19.00. Peter sørger for kaffe og kage.

 

Referat: Lone

 

Siden er sidst opdateret 2.okt 2018

Webmaster: fampedfrejlev[at]gmail.com