Bestyrelse og udvalgBylavets bestyrelse 2022

Navn

Telefon

Mail

Marianne B Vennevold, Kettinge Søby

3027 1522

Torben Jensen, Kettinge Søby

2228 4106

tomj2@outlook.dk

Monica Djarnis

anelouisebom@hotmail.com

Ina Klaaby Ludvigsen, Grønnegadevej

2625 8801

ina.klaaby.ludvigsen@gmail.com

Ole Pedersen, Frejlev

6012 3507

fampedfrejlev@gmail.com

Morten Olsen, Købmand

6054 9006

0300442@minkobmand.dk

Stig Nielsen, Bøgevænget

2479 2854

sjn@mail.dk

Lennart Damsbo-Andersen, Enghavevej

2265 2862

lennart@damsbo-andersen.dk

Anette Holse, Kettinge

2373 2026

anette.holse@gmail.com

SuppleanterTroels Jørgensen, Kettinge Rågelunde

2220 9340

tj@tjas.dk

Louise Bom, Kettinge

2826 9008

moid@km.dk

Konstituering

           Formand: Ina Klaaby Ludvigsen   

           Næstformand: Lennart Damsbo-Andersen

           Kasserer:   Torben Jensen

           Sekretær:   Anette Holse

           Webmaster: Ole Pedersen

                     

 Arbejdsgrupper

                     Sociale arrangementer:             Anette, Louise, Monica, Ina, Marianne, Morten

                     Byforskønnelse/prisuddeling: Lennart, Troels, Torben, Ole

                     PR/bosætning:                            Ina, Monica, Stig, 

Frejlev Arkivet:                            Troels, Stig, Ina,

                                  


Bilagskontrollanter: Jan Gleie. og suppleant Arne Kok.