Bestyrelse og udvalgBylavets bestyrelse 2021

Navn

Telefon

Mail

Marianne B Vennevold, Kettinge Søby

3027 1522

Torben Jensen, Kettinge Søby

2228 4106

tomj2@outlook.dk

Peter D Henriksen, Kildevejens Frugt

6137 8633

peter@kildevej.dk

Ina Klaaby Ludvigsen, Grønnegadevej

2625 8801

ina.klaaby.ludvigsen@gmail.com

Ole Pedersen, Frejlev

6012 3507

fampedfrejlev@gmail.com

Troels Jørgensen, Kettinge Rågelunde

5487 3487 - 2220 9340

tj@tjas.dk

Stig Nielsen, Bøgevænget

5487 3142 - 2479 2854

sjn@mail.dk

Lennart Damsbo-Andersen, Enghavevej

2265 2862 - 6162 4696

sleda@ft.dk

Anette Holse, Kettinge

2373 2026

anette.holse@gmail.com

SuppleanterLouise Bom, Kettinge

2826 9008

anelouisebom@hotmail.com

Jan Nagel, Kettinge

jannagel@hotmail.dk

Konstituering

           Formand: Stig Nielsen  

           Næstformand: Ina Klaaby Ludvigsen

           Kasserer:   Torben Jensen

           Sekretær:   Peter D Henriksen

           Webmaster: Ole Pedersen

                     

 Arbejdsgrupper

                     Sociale arrangementer:             Ina, Louise, Troels, Anette, Marianne

                     Byforskønnelse/prisuddeling: Troels, Torben, Ole

                     PR/bosætning:                            Ina, Louise, Ole, Peter, Stig, Torben, Anette, Marianne

Frejlev Arkivet:                            Peter, Troels, Stig, Ina

                                  


Bilagskontrollanter: Jan Jacobsen og Jan Gleie