Bestyrelse og udvalgBylavets bestyrelse 2020

Navn

Telefon

Mail

Dan S Christiansen, Frejlev

                    -  2324 0591

dc@schier.dk

Torben Jensen, Kettinge Søby

5487 5012 - 2228 4106

tomj2@mail.dk

Peter D Henriksen, Kildevejens Frugt

                    - 6137 8633

peter@kildevej.dk

Ina Klaaby Ludvigsen, Grønnegadevej

                    - 2625 8801

ina.klaaby.ludvigsen@gmail.com

Ole Pedersen, Frejlev

6012 3507

fampedfrejlev@gmail.com

Troels Jørgensen, Kettinge Rågelunde

5487 3487 - 2220 9340

tj@tjas.dk

Stig Nielsen, Bøgevænget

5487 3142 - 

sjn@mail.dk

Lennart Damsbo-Andersen, Enghaven

2265 2862 - 6162 4696

sleda@ft.dk

Jesper Smith, Kettinge Søby

                    - 2961 7930

js@fuglsangkunstmuseum.dk

SuppleanterMarianne B Vennevold, Kettinge Søby

                    - 3027 1522

Anette Holse, Kettinge

2373 2026

anette.holse@gmail.com

Konstituering

           Formand: Stig Nielsen  

           Næstformand: Ina Klaaby Ludvigsen

           Kasserer:   Torben Jensen

           Sekretær:   Peter D Henriksen

           Webmaster: Ole Pedersen

                     

 Arbejdsgrupper

                      Sociale arrangementer:             Dan, Ina, Torben, Troels, Anette, Marianne

                      Byforskønnelse/prisuddeling: Troels, Torben, Ole

                      PR gruppe:                                   Ina, Dan, Ole, Peter, Stig, 

Frejlev Arkivet:                            Jesper, Peter, Troels, Stig, Ina

Bosætning:                                    Ina, Peter, Ole, Torben, Anette, Marianne


Bilagskontrollanter: Jan Jacobsen og Jan Gleie